Chức thực bằng OpenID
OpenID nghĩa là sử dụng 01 tên truy cập với nhiều trang web khác nhau, để đơn giản hóa việc trải nghiệm trực tuyến. Để sử dụng OpenID thì đầu tiên bạn phải tạo tài khoản OpenID - một danh sách các nhà cung cấp có thể tìm thấy như Trang chính thức của OpenID

Khi đã có tài khoản OpenID thì đơn giản bạn nhập đường dẫn định danh được cấp vào ô đòi OpenID và gửi. Bạn sẽ được đưa tới trang của nhà cung cấp để xác minh rồi quay ngược trở lại.

Với lần đầu tiên ghé thăm trang này bạn sẽ được hỏi xác nhận vài thông tin chi tiết trước khi bạn được nhận dạng, sau đó bạn có thể đăng nhập vào trang này và thay đổi cài đặt hồ sơ cá nhân của bạn chỉ bằng việc sử dụng OpenID.

Đóng cửa sổ
Mobile View