Trang:
Actions
 • #2 Gửi bởi ngoisaotravel vào 03 May 2024
 • IR1 : Áp dụng với trường hợp hai vợ chồng đã kết hôn trên hai năm
  CR1: Chị áp dụng với trường hợp hai vợ chồng đã kết hôn thời gian dưới hai năm
  IR2: Là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi
  CR2: Là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con riêng độc thân dưới 21 tuổi
  Thời gian chờ đợi: 6 - 12 tháng
  K1:Là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho Hôn phu/hôn thê tức là vợ chồng sắp cưới của mình
  Thời gian chờ đợi: 6 tháng
  K3 : Là diện thì thường được tiến hành để rút ngắn thời gian đến Mỹ cho những hồ sơ CR1/IR1
  Thời gian chờ đợi: 6 tháng
  IR3,IH3,IR4,IH4: Là các diện bảo lãnh con nuôi của công dân Hoa Kỳ
  Thời gian chờ đợi: 6 - 18 tháng
  IR5: Công dân Hoa Kỳ trên 21 tuổi bảo lãnh cha mẹ
  Thời gian chờ đợi: 6 - 18 tháng
  F1 Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
  Lưu ý : con cái trong hồ sơ đi cùng phải độc thân và dưới 21 tuổi
  Thời gian chờ đợi: 7 - 8 năm
  F3 Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã có gia đình ( lưu ý : con cái là người phụ thuộc trong hồ sơ phải độc thân và dưới 21 tuổi)
  Thời gian chờ đợi: 10 - 12 năm
  F4 Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh/chị/ em ruột ( lưu ý : con gái là người phụ thuộc trong hồ sơ phải độc thân là dưới 21 tuổi)
  Thời gian chờ đợi: 10 - 12 năm
  F2A Thường trú nhân Hoa Kỳ (thẻ xanh) Bảo lãnh vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi
  Thời gian chờ đợi: 18 - 30 tháng
  F2B Thường trú nhân Hoa Kỳ (thẻ xanh) bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi lưu ý con cái là người phụ thuộc trong hồ sơ phải độc thân và dưới 21 tuổi.
  Thời gian chờ đợi: 7 - 8 năm

Related Topics


Trang:
Actions