Trang:
Actions
  • #1 gửi bởi dodongdovi vào 12 Oct 2017
  • Chuông đồng là một pháp khí không thể thiếu trong các lễ nghi của Phật giáo. Với những người học đạo bước đi trên con đường giải thoát giác ngộ thì tiếng chuông có một giá trị thiêng liêng và ý nghĩa vô cùng sâu sắc.

    Vậy chuông có những loại nào và ý nghĩa mỗi loại là gì? http://dothocungviet.com/y-nghia-cua-chuong-dong-tai-cac-noi-tho-tu-ns293 [nofollow]

  • #2 gửi bởi PhamDuong vào 06 Nov 2017
  • Em nghe tiếng chuông thì có một cảm giác thanh tịnh nào đó

Related Topics


Trang:
Actions