Trang:
Actions
  • #2 Gửi bởi dumien vào 02 Aug 2023
  • Trong 10 giây, nhiều người đã bó tay trước thử thách di chuyển một que diêm để tìm đáp án đúng cho phép tính trên, còn bạn thì sao?


    Câu 2: Di chuyển một que diêm để có phép tính đúngRelated Topics


Trang:
Actions