Trang:
Actions
  • #2 Gửi bởi coolmate vào 09 Jul 2024
  • Châu Á năm 1920
    Philippines là quốc gia phát triển và hiện đại đầu tiên ở Đông Nam Á và là một trong những quốc gia tiên tiến nhất châu Á lúc bấy giờ.

Related Topics


Trang:
Actions