Tác giả Chủ đề:  BÍ QUYẾT QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC HIỆU QUẢ VÀ VẬN DỤNG ĐẮC NHÂN TÂM TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC  (Đã xem 2156 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Đã thoát ra saphaluwp

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 4
BÍ QUYẾT QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC HIỆU QUẢ VÀ VẬN DỤNG ĐẮC NHÂN TÂM TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC
      1 Vote

Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Điều này đòi hỏi ngành giáo dục phải có chiến lược phát triển đúng hướng, hợp quy luật, xu thế và xứng tầm thời đại.

Đồng thời, yêu cầu đặt ra người hiệu trưởng phải là người có năng lực trong công tác điều hành, quản lý các hoạt động trường học hiệu quả.… Người Hiệu trưởng cũng được đòi hỏi phải là người “quyết đoán, có bản lĩnh đổi mới, có khả năng ra quyết định đúng đắn, kịp thời và dám chịu trách nhiệm về các quyết định nhằm đảm bảo cơ hội học tập cho mọi học sinh, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường”.

Chính vì vậy, người hiệu trưởng phải không ngừng sáng tạo và học tập; đặc biệt phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và đắc nhân tâm trong công tác xây dựng, quản lý đội ngũ giáo viên, học sinh và áp dụng cách thức cư xử, ứng xử và giao tiếp với mọi người đúng mục đích; phải tìm hiểu các bí quyết về quản lý con người, quản lý tổ chức, quản lý sự thay đổi; nghiên cứu ứng dụng tâm lý học trong quản lý giáo dục…

Để giúp người lãnh đạo cũng như đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nắm bắt những vấn đề trên, Nhà xuất bản Lao Ñoäng Xaõ Hoäi xuất bản cuốn sách “BÍ QUYẾT QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC HIỆU QUẢ VÀ VẬN DỤNG ĐẮC NHÂN TÂM TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC”.

            Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Những vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện trong giáo dục – đào tạo

Phần II. Bí quyết quản lý hiệu quả trường học

Phần III. Đắc nhân tâm – cách thức cư xử, ứng xử và giao tiếp với mọi người

Phần IV. Một số vấn đề tâm lý học và ứng dụng trong quản lý giáo dục

Nội dung cuốn sách là những kỹ năng về bí quyết quản lý cũng như nghệ thuật lãnh đạo trường học hiệu quả. Hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và các bạn đọc khác quan tâm đến lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 440 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2013

MUA SÁCH LIÊN HỆ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT

TEL: 0923 212 003 – 0978 718 705 -MAI PHƯƠNG

1 Comment

CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, LAO ĐỘNG, ĐOÀN THANH NIÊN, PHỤ NỮ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TRONG TRƯỜNG HỌC
      2 Votes

HƯỚNG DẪN MỚI VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, LAO ĐỘNG, ĐOÀN THANH NIÊN, PHỤ NỮ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TRONG TRƯỜNG HỌC.

Công tác Tổ chức Đảng, Công đoàn, Lao động, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ là những công tác xã hội cần được quan tâm và chú trọng trong trường học. Trong đó, đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo. Nếu tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong trường học, tin rằng đây là yếu tố quan trọng góp phần tích cực đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước ta ngày càng phát triển. Vì vậy, cần phải tìm hiểu các các quy định sau: QĐ số 181-QĐ/TW, ngày 30-3-2013 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; QĐ số 173- QĐ/TW, ngày 11-3-2013 về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng; QĐ số 99-QĐ/TW, ngày 30-5-2012 quy định chế độ hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở; QĐ số 168/QĐ-TLĐ ngày 09-01-2013 Quy định phân phối nguồn thu tài chính công đoàn; QĐ số 169/QĐ-TLĐ ngày 9-01-2013 Quy chế quản lý Tài chính Công đoàn; QĐ số 170/QĐ-TLĐ ngày 09-01-2013 Quy định tạm thời thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí công đoàn; QĐ số 171/QĐ-TLĐ ngày 09-01-2013 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở; NĐ số 60/2013/NĐ-CP ngày 19-6-2013 hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; NĐ số 49/2013/NĐ-CP ngày 14-5-2013 hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương; NĐ số 46/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động; NĐ số 45/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; NĐ số 44/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động; HD số 22HD/TWĐTN ngày 28-6-2013 thực hiện Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; HD số 15/HD- ĐCT ngày 27-6-2013 đánh giá, xếp loại tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở; HD số 14/HD- ĐCT ngày 27-6-2013 của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ Hội trong các cấp Hội địa phương, đơn vị…

Để góp phần cung cấp thêm tư liệu cho lãnh đạo cũng như đội ngũ giáo viên tìm hiểu, nghiên cứu, vận dụng tổ chức thực hiện trong quá trình công tác. Nhà xuất bản Lao Động Xã hội xuất bản cuốn sách “ HƯỚNG DẪN MỚI VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, LAO ĐỘNG, ĐOÀN THANH NIÊN, PHỤ NỮ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TRONG TRƯỜNG HỌC “.

Nội dung cuốn sách gồm các phần như sau:

Phần I. Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng trong trường học

Phần II. Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động công đoàn trong trường học

Phần III. Quy định mới nhất về công tác quản lý cán bộ ngành giáo dục theo luật lao động

Phần IV. Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh

Phần V. Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động công tác phụ nữ

Phần VI. Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của hội chữ thập đỏ

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2013

MUA SÁCH LIÊN HỆ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT

TEL: 0923 212 003 – 0978 718 705 -MAI PHƯƠNG
newbielink:http://sachphapluat.wordpress.com/2013/07/24/download-bieu-thue-xuat-nhap-khau-2014/ [nonactive], newbielink:http://sachphapluat.wordpress.com/ [nonactive]
 


Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
2 Trả lời
2880 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 04, 2014, 09:52:44 AM
Gửi bởi vankha77
0 Trả lời
1559 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 11, 2012, 09:50:47 AM
Gửi bởi conan2001
0 Trả lời
924 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 28, 2013, 01:52:38 AM
Gửi bởi tranhatmn
0 Trả lời
1425 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 28, 2016, 01:54:37 PM
Gửi bởi Kien Le
0 Trả lời
684 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 04, 2019, 08:47:36 AM
Gửi bởi viettrans

Du lịch City Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm tại Phú Quốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
400,000
Đặt ngay
Câu cá, lặn ngắm san hô tại Bắc Đảo Phú Quốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
450,000
Đặt ngay
Mỹ Tho - Bến Tre (Lễ 2/9) - 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
540,000
Đặt ngay
Sapa - chợ Bắc Hà 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
710,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal