Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Bộ tài liệu quản lý công ty du lịch  (Đã xem 6524 lần)

Đã thoát ra Nam Phuong Tour

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 1
Re:  Bộ tài liệu quản lý công ty du lịch
« Trả lời #3 vào: Tháng Sáu 08, 2021, 02:37:58 PM »
Xin hỏi, tôi muốn có nội dung chi tiết này thì phải làm như thế nào để có ạ? 
 

Đã thoát ra dulichquoctethanhloc

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 1
Re:  Bộ tài liệu quản lý công ty du lịch
« Trả lời #2 vào: Tháng Sáu 11, 2019, 07:43:23 AM »
Tôi cần mua nội dung tài liêị bản file mềm này
 

Đã thoát ra NghiepvuDulich

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 3
Bộ tài liệu quản lý công ty du lịch
« vào: Tháng Bảy 01, 2013, 11:27:14 AM »
Để quản lý công ty du lịch một cách hiệu quả, người quản lý cần có những kỹ năng lãnh đạo và nắm rõ nghiệp vụ một cách đầy đủ và sâu sắc. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn bộ tài liệu “Quản lý công ty du lịch”. Tài liệu do nhóm các Giám đốc, Trưởng phòng HCNS, Trưởng phòng ISO, chuyên gia tư vấn quản lý tổng hợp trên thực tế của các công ty lớn và vừa của Việt nam, năm 2005 theo mô hình ISO 9001:2000. Tài liệu không phải dưới dạng phần mềm hay sách, mà là các file word, fonts UNICODE, mỗi một quy trình hay biểu mẫu là môt file riêng, do vậy Quý công ty dễ dàng tham khảo, chỉnh sửa, cải tiến theo thực tế áp dụng.
Dưới đây là mục lục tóm tắt của bộ tài liệu.
A – SỔ TAY CHÂT LƯỢNG, 22 trang.
1.Quản trị MARKETING tour.
1.1Mẫu kế hoạch marketing, 5 trang.
1.2Mô tả và tiêu chuẩn công việc NV marketing, 1 trang.
1.3Mô tả và tiêu chuẩn công việc sales tour, 1 trang.
1.4Mô tả và tiêu chuẩn công việc NV chăm sóc khách hàng, 1 trang.

2.Quản trị chuỗi cung ứng tour:
2.1Thủ tục đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng cung cấp xe
2.1.1Thủ tục đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng cung cấp xe, 4 trang.
2.1.2Danh sách nhà cung ứng được chọn, 1 trang.
2.1.3Danh sách nhà cung ứng chính thức, 1 trang.
2.1.4Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng xe, 1 trang.

2.2Thủ tục đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng cung cấp dịch vụ khách sạn
2.2.1Thủ tục đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng cung cấp dịch vụ khách sạn, 4 trang.
2.2.2Danh sách nhà cung ứng được chọn, 1 trang.
2.2.3Danh sách nhà cung ứng chính thức, 1 trang.
2.2.4Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng khách sạn, 1 trang.

2.3Thủ tục đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng cung cấp dịch vụ nhà hàng
2.3.1Thủ tục đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng cung cấp nhà hàng, 4 trang.
2.3.2Danh sách nhà cung ứng được chọn, 1 trang.
2.3.3Danh sách nhà cung ứng chính thức, 1 trang.
2.3.4Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng nhà hàng, 1 trang.

2.4Thủ tục đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng đại lý du lịch
2.4.1Thủ tục đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng đại lý du lịch, 4 trang.
2.4.2Danh sách nhà cung ứng được chọn, 1 trang.
2.4.3Danh sách nhà cung ứng chính thức, 1 trang.
2.4.4Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng đại lý du lịch, 1 trang.

2.5Thủ tục đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng mua tour
2.5.1Thủ tục đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng mua tour, 4 trang.
2.5.2Danh sách nhà cung ứng được chọn, 1 trang.
2.5.3Danh sách nhà cung ứng chính thức, 1 trang.
2.5.4Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng mua tour, 1 trang.

2.6Quy trình đánh giá, ký hợp đồng và kiểm soát cộng tác viên Hướng dẫn.
2.6.1Quy trình đánh giá và kiểm soát cộng tác viên HD, 4 trang.
2.6.2Danh mục cộng tác viên HD, 1 trang.
2.6.3Mẫu hợp đồng lao động với công tác viên HD, 1 trang.

2.7Quy trình xem xét và ký hợp đồng với các đại lý du lịch
2.7.1Quy trình xem xét và ký hợp đồng với các đại lý du lịch, 6 trang.
2.7.2Mẫu hợp đồng đại lý du lịch, 3 trang.

2.8Quy trình xem xét và ký hợp đồng với nhà xe.
2.8.1Quy trình xem xét và ký hợp đồng với dịch vụ thuê xe, 4 trang.
2.8.2Bảng quy định đối với lái xe, 3 trang.
2.8.3Mẫu hợp đồng thuê dịch vụ xe 1, 3 trang
2.8.4Mẫu hợp đồng thuê dịch vụ xe 2, 3 trang

2.9Quy trình xem xét và ký hợp đồng với khách sạn.
2.9.1Quy trình xem xét và ký hợp đồng với dịch vụ lưu trú khách sạn, 4 trang.
2.9.2Mẫu hợp đồng thuê dịch vụ lưu trú khách sạn 1, 2 trang
2.9.3Mẫu hợp đồng thuê dịch vụ lưu trú khách sạn 2, 2 trang

2.10Quy trình xem xét và ký hợp đồng với nhà hàng.
2.10.1Quy trình xem xét và ký hợp đồng với nhà hàng, 6 trang.
2.10.2Mẫu hợp đồng với nhà hàng, 3 trang.

2.11Quy trình xem xét và ký hợp đồng với khu, địa điểm du lịch.
2.11.1Quy trình xem xét và ký hợp đồng với các địa điểm du lịch, 4 trang.
2.11.2Mẫu hợp đồng với địa điểm du lịch, 3 trang.

2.12Quy trình xem xét và ký hợp đồng với nhà cung ứng mua tour
2.12.1Quy trình xem xét và ký hợp đồng với nhà cung ứng mua tour, 4 trang.
2.12.2Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mua bán tour, 3 trang.

3.Quy trình thiết kế và quản lý tour
3.1Quy trình thiết kế tour.
3.1.1Quy trình thiết kế tour, 4 trang.
3.1.2Phiếu đề xuất tour mới, 1 trang.
3.1.3Phiếu xem xét tour mới, 1 trang.

3.2Quy trình khảo sát và đánh giá tour, 4 trang.
3.3Quy định quản lý danh mục tour
3.3.1Quy trình quản lý danh mục tour, 5 trang.
3.3.2Bảng phân tích doanh thu theo tháng, 1 trang.
3.3.3Bảng phân tích doanh thu tour A theo tháng, 1 trang.
3.3.4Bảng phân tích lợi nhuận tour A theo tháng, 1 trang.

4.Quản trị điều hành tour:
4.1Quản lý ký kết hợp đồng du lịch
4.1.1Quy trình xem xét và ký kết hợp đồng (4 trang)
4.1.2Bảng ghi nhận thông tin khách hàng, 1 trang.
4.1.3Mẫu hợp đồng tham quan du lịch, 3 trang.
4.1.4Biên bản thanh lý hợp đồng (1 trang)

4.2Quy trình lập kế hoạch tour.
4.2.1Quy trình lập kế hoạch tour, 3 trang.
4.2.2Mẫu kế hoạch tour tháng, 1 trang
4.2.3Mẫu kế hoạch tour tuần, 1 trang.

4.3Quy trình điều hành tour.
4.3.1Quy trình điều hành tour, 5 trang.
4.3.2Bảng theo dõi tour, 2 trang.
4.3.3Bảng quản lý HDV, 1 trang
4.3.4Bảng đánh giá tour của khách du lịch., 1 trang.

4.4Quy trình bán tour
4.4.1Quy trình bán tour, 4 trang
4.4.2Bảng tổng hợp bán tour, 1 trang.

4.5Quản lý văn phòng du lịch:
4.5.1 Nội quy văn phòng tour, 4 trang
4.5.2Quy định phong cách làm việc nhân viên, 7 trang

4.6Quy trình quản lý thông tin khách hàng
4.6.1Quy trình trao đổi thông tin với khách hàng (4 trang)
4.6.2Sổ theo dõi thông tin khách hàng (1 trang)

4.7Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng
4.7.1Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng (4 trang)
4.7.2Phiếu ghi nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng (1 tang)
4.7.3Bảng tổng hợp theo dõi khiếu naị khách hàng (1 trang)

4.8Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng
4.8.1Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách (6 trang)
4.8.2Phiếu thu thập ý kiến khách hàng ( 1trang)
4.8.3Phiếu tổng hợp ý kiến của khách hàng (1 trang)

4.9Hướng dẫn công việc nhân viên hướng dẫn, 4 trang.
4.10Mô tả công việc phòng điều hành tour.
4.10.1Mô tả và tiêu chuẩn Trưởng phòng điều hành tour, 1 trang.
4.10.2Mô tả và tiêu chuẩn NV điều hành tour, 1 trang.
4.10.3Mô tả và tiêu chuẩn HDV du lịch, 1 trang.

5.Quản trị tài chính kế toán.
5.1Quy chế tổ chức phòng TCKT.
5.1.1Mô tả công việc trưởng phòng kế toán (2 trang)
5.1.2MTCV kế toán tổng hợp (2 Trang)
5.1.3MTCV kế toán công nợ ( 3 trang)
5.1.4MTCV kế toán nghiệp vụ thuế (2 trang)
5.1.5MTCV kế toán xây dựng cơ bản và tài sản cố định( 2 trang)
5.1.6Mô tả công việc nhân viên thủ quỹ (3 trang)

5.2Quy trình TCKT.
5.2.1Quy chế tài chính 1 (12 trang)
5.2.2Quy chế tài chính 2 (8 trang)
5.2.3Quy định lập và lưa sổ sách kế toán (5 trang)
5.2.4Quy trình thu chi tiến mặt, (7 trang)
5.2.5Hướng dẫn công việc hạch toán (7 trang)
5.2.6Quy trình quyết toán thuế VÁT (6 trang)
5.2.7Quy định về chứng từ thanh toán (4 trang)
5.2.8Quy trình tạm ứng, quyết toán tạm ứng, (8 trang)
5.2.9Quy trình lập kế hoạch chi phí, tạm ứng duyệt mua và duyệt chi, (9 trang)
5.2.10Quy trình kiểm toán nội bộ, (6 trang)
5.2.11Quy trình tính lương và thanh toán lương, (6 trang)
5.2.12Quy trình chi tiêu nội bộ, (9 trang)
5.2.13Biểu mẫu tài chính kế toán
•Bảng dự trù chi phí. 1 trang.
•Phiếu thu chi. 1 trang.
•Mẫu kế hoạch tài chính tháng. 1 trang.
•Mẫu theo dõi hợp đồng kinh tế phát sinh. 1 trang.
•Phiếu đề nghị duyệt chi. 1 trang.
•Phiếu đề nghị tạm ứng. 1 trang.
•Phiếu đề nghị thanh toán. 1 trang.
•Phiếu đề xuất mua. 1 trang.
•Phíêu dự toán chi tiêu. 1 trang.
•Phiếu thanh toán tạm ứng. 1 trang.

6.Quản trị hành chánh nhân sự.
6.1Quản trị tài sản.
6.1.1Quy định quản lý tài sản, 5 trang.
6.1.2Chính sách và nguyên tắc quản lý tài sản, 3 trang.
6.1.3Biên bản lắp đặt và nghiệm thu tài sản, 2 trang.
6.1.4Biên bản bàn giao tài sản trang thiết bị, 1 trang.
6.1.5Phiếu yêu cầu sửa chữa, 1 trang.
6.1.6Biên bản kiểm tra tài sản, 1 trang.
6.1.7Biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản, 2 trang.

6.2Quy trình Tuyển dụng.
6.2.1Quy trình tuyển dụng (10 trang)
6.2.2Mẫu tự khai của ứng viên (6 trang)
6.2.3Bản câu hỏi phỏng vấn (4 trang)
6.2.4Bảng đánh giá ứng viên, 1 trang.
6.2.5Hợp đồng thử việc (1 trang)
6.2.6Bảng đánh giá nhân viên mới, 3 trang.
6.2.7Mẫu hợp đồng lao động (3 trang)

6.3Quy trình đào tạo
6.3.1Thủ tục đào tạo và biểu mẫu 11 trang
6.3.2Phiếu xác định nhu cầu đào tạo, 1 trang.
6.3.3Chương trình đào tạo, 1 trang.
6.3.4Báo cáo kết quả học tập 1 trang
6.3.5Báo cáo kết quả học tập 6 tháng 1 trang

6.4Quy chế tổ chức phòng HCNS:
6.4.1Chức năng nhiệm vụ và số đo tổ chức phòng nhân sự (5 trang)
6.4.2Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Trưởng phòng HCNS ( 4 trang)
6.4.3Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên nhân sự, ( 3 trang)
6.4.4Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên chế độ, ( 2 trang)
6.4.5Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên tính lương , ( 2 trang)
6.4.6Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên tiếp tân, ( 3 trang)
6.4.7Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của tổ trưởng bảo vệ , ( 2 trang)
6.4.8Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên bảo vệ (3 trang)
6.4.9Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên bảo trì – kỹ thuật vi tính (2 trang)

6.5Quy chế lương thưởng.
6.5.1Quy chế lương công ty (7 trang)
6.5.2Bảng lương bộ phận (1 trang)
6.5.3Phiếu lương (1 trang)
6.5.4Quy định khen thưởng và kỷ luật (4 trang)

6.6Quản lý kỷ luật.
6.6.1Thủ tục xử lý vi phạm và khiếu nại, 5 trang.
6.6.2Biên bản vi phạm, 1 trang.
6.6.3Biên bản kiểm điểm cá nhân, 1 trang.
6.6.4Biên bản họp xem xét kỷ luật, 1 trang.

6.7Quy định lập kế hoạch công tác:
6.7.1Quy định lập kế hoạch và báo cáo công việc (4 trang)
6.7.2Kế hoạch thực hiện mục tiêu chuyên môm (1 trang)
6.7.3Mẫu kế hoạch công tác năm (1 trang)
6.7.4Mẫu kế hoạch công tác tháng (1 trang)
6.7.5Mẫu kế hoạch công tác tuần (1 trang)

6.8Quy định báo cáo công việc.
6.8.1Quy định chế độ báo cáo nội bộ (7 trang)]
6.8.2Mẫu báo cáo công tác tuần (1 trang)

6.9Quy định đánh giá công việc:
6.9.1Đánh giá công việc theo phương pháp công – trừ (6 trang)
6.9.2Đánh giá công viêc theo tiêu chuẩn (2 trang)

6.10Quản trị văn phòng phẩm.
6.10.1Quy định cấp phát và quản lý VPP, 4 trang.
6.10.2Phiếu đề nghị VPP, 1 trang.
6.10.3Thẻ kho VPP, 1 trang.

6.11Quản lý danh sách và hồ sơ nhân sự.
6.11.1Quy định quản lý danh sách và hồ sơ nhân viên (3 trang)
6.11.2Danh sách CNV công ty (1 trang)

6.12Quản lý nhân sự.
6.12.1Quy định quản lý nhân sự công ty, 7 trang.
6.12.2Mẫu đơn xin nghỉ phép (1 trang)
6.12.3Mẫu đơn xim nghỉ việc riêng 1 trang)
6.12.4Mẫu đơn xin nghỉ việc (1 trang)

6.13Quy trình kiểm soát tài liệu.
6.13.1Quy định kiểm soát tài liệu, 15 trang.
6.13.2Phiếu đề nghị làm tài liệu mới, 2 trang.
6.13.3Phiếu đề nghị áp dụng tài liệu bên ngoài, 2 trang.
6.13.4Phiếu đề nghị thay đổi tài liệu, 2 trang.
6.13.5Danh sách phân phối tài liệu, 1 trang.
6.13.6Danh mục tài liệu, 1 trang.

6.14Quy trình kiểm soát hồ sơ.
6.14.1Thủ tục kiểm soát hồ sơ, 7 trang.
6.14.2Danh sách hồ sơ, 1 trang.

6.15Quy trình cải tiến.
6.15.1Quy trình cải tiến, 6 trang
6.15.2Phiếu cải tiến, 3 trang.

6.16Quy định xem xét lãnh đạo công ty.
6.16.1Quy trình xem xét của lãnh đạo, 6 trang.
6.16.2Thông báo họp xem xét lãnh đạo, 1trang.
6.16.3Biên bản họp xem xét lãnh đạo, 1 trang
6.16.4Báo cáo họp xem xét lãnh đạo, 1trang.

6.17Quy định đánh giá nội bộ.
6.17.1Quy trình đánh giá nội bộ, 9 trang.
6.17.2Chương trình đánh giá nội bộ, 1 trang.
6.17.3Phiếu ghi chép đánh giá viên, 1 trang.
6.17.4Lịch đánh giá nội bộ, 1 trang.
6.17.5Kết quả đánh giá nội bộ, 1 trang.
6.17.6Mẫu phiếu câu hỏi của đánh giá viên, 1 trang.
6.17.7Danh mục câu hỏi để đánh giá nội bộ, 8 trang.

6.18Thủ tục bảo trì thiết bị.
6.18.1Thủ tục bảo trì cty, 7 trang.
6.18.2Thẻ bảo trì thiết bị, 1 trang.
6.18.3Các sự cố thường gặp và cách xử lý, 1 trang.
6.18.4Danh mục thiết bị, 1 trang.
6.18.5Lịch bảo trì thiết bị, 1 trang.
6.18.6Phiếu lý lịch máy, 1 trang.

6.19Nội quy công ty tổng hợp, 10 trang
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
4218 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 17, 2008, 11:22:12 PM
Gửi bởi bin_lin
1 Trả lời
1932 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 13, 2014, 04:21:00 PM
Gửi bởi trangphan
0 Trả lời
3319 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 25, 2014, 04:50:19 PM
Gửi bởi dulichsavitour
0 Trả lời
811 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 25, 2014, 07:27:16 PM
Gửi bởi baovehanhtinh
0 Trả lời
1942 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 23, 2018, 09:38:27 AM
Gửi bởi nguyendien

Khám phá rừng quốc gia Bạch Mã
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,000,000
Đặt ngay
ĐÀ NẴNG- HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
Tour: Ghép đoàn
4 ngày 3 đêm
4,629,000
Đặt ngay
Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Hà Nội – Hang Múa – Tràng An 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,200,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Đồng Tháp - Gáo Giồng
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
695,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View