Tác giả Chủ đề:  ĐẤT VIỆT TOUR :CHUYÊN DU LỊCH NƯỚC NGOÀI + LỊCH TOUR - LH THY 0937939190  (Đã xem 14256 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Đã thoát ra ĐẤT VIỆT TOUR

 • Xa mẹ lần đầu
 • Bài viết: 2
Re: ĐẤT VIỆT TOUR :CHUYÊN DU LỊCH NƯỚC NGOÀI + LỊCH TOUR - LH THY 0937939190
« Trả lời #54 vào: Tháng Sáu 24, 2016, 10:25:17 AM »


** ĐẤT VIỆT TOUR ®  CÒN NHẬN
✈ 󾇀 THÁI LAN 5N
    20.23.27.31/07 = 6.490.000
    10,17/08=6.490.000
    31/08= 7.190.000
✈ TOUR SINGAPORE-MALAYSIA 6N
    20,26.27/07 = 9.990.000
✈ TOUR HONGKONG
 7.9.14.21.28/ 07 = 13.490.000
 04.25/08= 13.490.000
ĐẤT VIỆT TOUR
PHÒNG DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HOÀNG MAI THY 0937.939.190
maithy @datviet tour.com .vn
Sky: hoangthy_iss
 

Đã thoát ra ĐẤT VIỆT TOUR

 • Xa mẹ lần đầu
 • Bài viết: 2
Re: ĐẤT VIỆT TOUR :CHUYÊN DU LỊCH NƯỚC NGOÀI + LỊCH TOUR - LH THY 0937939190
« Trả lời #53 vào: Tháng Sáu 22, 2016, 08:36:59 AM »

** ĐẤT VIỆT TOUR ®  CÒN NHẬN
✈ 󾇀 THÁI LAN 5N
    20.23.27.31/07 = 6.490.000
    10,17/08=6.490.000
    31/08= 7.190.000
✈ TOUR SINGAPORE-MALAYSIA 6N
    20,26.27/07 = 9.990.000
ĐẤT VIỆT TOUR
PHÒNG DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HOÀNG MAI THY 0937.939.190
maithy @datviet tour.com .vn
Sky: hoangthy_iss
 

Đã thoát ra ĐẤT VIỆT TOUR

 • Xa mẹ lần đầu
 • Bài viết: 2
Re: ĐẤT VIỆT TOUR :CHUYÊN DU LỊCH NƯỚC NGOÀI + LỊCH TOUR - LH THY 0937939190
« Trả lời #52 vào: Tháng Sáu 20, 2016, 03:00:45 PM »
(bunny) (penguin) **MA-SIN 6N 15.22.29/6 + 20.27/7 = 9.990.000** (penguin) (bunny)
(bunny) (wfh) **ĐẤT VIỆT TOUR®**  - VI VU ĐẢO QUỐC SƯ TỬ + MALAYSIA  : HOTEL CHUẨN 3*- BAY MALINDO + TIGER - GARDENS BY THE BAY – NHẠC NƯỚC WONDER FULL SHOW ,LUNG LINH SẮC MÀU – CAO NGUYÊN GENTING -  (penguin) THỦY CUNG SEA AQUARIUM -  BẢO TÀNG HÀNG HẢI (holi)
 (whosthis) ** LH: THY 0937939190 - 0966980936** (bunny) (heart)
ĐẤT VIỆT TOUR
PHÒNG DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HOÀNG MAI THY 0937.939.190
maithy @datviet tour.com .vn
Sky: hoangthy_iss
 

Đã thoát ra ĐẤT VIỆT TOUR

 • Xa mẹ lần đầu
 • Bài viết: 2
Re: ĐẤT VIỆT TOUR :CHUYÊN DU LỊCH NƯỚC NGOÀI + LỊCH TOUR - LH THY 0937939190
« Trả lời #51 vào: Tháng Sáu 17, 2016, 03:37:07 PM »

** ĐẤT VIỆT TOUR ®  CÒN NHẬN
✈ 󾇀 THÁI LAN 5N
    11.21.31/05 = 5.990.000 FULL
    5.11.12.17.22.28/06 = 6.490.000
    06.16.20.23.27/07 = 6.490.000
    10,17/08=6.490.000
    31/08= 7.190.000
✈ TOUR SINGAPORE-MALAYSIA 6N
    31/05 +02. 07.14.15.21.22.26.29/06 = 9.990.000
    5.12.19.20,26.27/07 = 9.990.000
✈ TOUR HONGKONG 4N
    27/05=13.090.000
    02.09/06=13.090.000
    23/06 = 12.900.000
✈ TOUR HONGKONG THAM QUYEN QUANG CHAU 5N
     2,4,9,16,25,30/06 = 14.090.000
ĐẤT VIỆT TOUR
PHÒNG DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HOÀNG MAI THY 0937.939.190
maithy @datviet tour.com .vn
Sky: hoangthy_iss
 

Đã thoát ra ĐẤT VIỆT TOUR

 • Xa mẹ lần đầu
 • Bài viết: 2
Re: ĐẤT VIỆT TOUR :CHUYÊN DU LỊCH NƯỚC NGOÀI + LỊCH TOUR - LH THY 0937939190
« Trả lời #50 vào: Tháng Sáu 16, 2016, 03:32:48 PM »

** ĐẤT VIỆT TOUR ®  CÒN NHẬN
✈ 󾇀 THÁI LAN 5N
    11.21.31/05 = 5.990.000 FULL
    5.11.12.17.22.28/06 = 6.490.000
    06.16.20.23.27/07 = 6.490.000
    10,17/08=6.490.000
    31/08= 7.190.000
✈ TOUR SINGAPORE-MALAYSIA 6N
    31/05 +02. 07.14.15.21.22.26.29/06 = 9.990.000
    5.12.19.20,26.27/07 = 9.990.000
✈ TOUR HONGKONG 4N
    27/05=13.090.000
    02.09/06=13.090.000
    23/06 = 12.900.000
✈ TOUR HONGKONG THAM QUYEN QUANG CHAU 5N
     2,4,9,16,25,30/06 = 14.090.000
ĐẤT VIỆT TOUR
PHÒNG DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HOÀNG MAI THY 0937.939.190
maithy @datviet tour.com .vn
Sky: hoangthy_iss
 

Đã thoát ra ĐẤT VIỆT TOUR

 • Xa mẹ lần đầu
 • Bài viết: 2
Re: ĐẤT VIỆT TOUR :CHUYÊN DU LỊCH NƯỚC NGOÀI + LỊCH TOUR - LH THY 0937939190
« Trả lời #49 vào: Tháng Sáu 13, 2016, 10:01:16 AM »
T VIỆT TOUR ®  CÒN NHẬN
✈ 󾇀 THÁI LAN 5N
    11.21.31/05 = 5.990.000 FULL
    5.11.12.17.22.28/06 = 6.490.000
    06.16.20.23.27/07 = 6.490.000
    10,17/08=6.490.000
    31/08= 7.190.000
✈ TOUR SINGAPORE-MALAYSIA 6N
    31/05 +02. 07.14.15.21.22.26.29/06 = 9.990.000
    5.12.19.20,26.27/07 = 9.990.000
✈ TOUR HONGKONG 4N
    27/05=13.090.000
    02.09/06=13.090.000
    23/06 = 12.900.000
✈ TOUR HONGKONG THAM QUYEN QUANG CHAU 5N
     2,4,9,16,25,30/06 = 14.090.000
ĐẤT VIỆT TOUR
PHÒNG DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HOÀNG MAI THY 0937.939.190
maithy @datviet tour.com .vn
Sky: hoangthy_iss
 

Đã thoát ra ĐẤT VIỆT TOUR

 • Xa mẹ lần đầu
 • Bài viết: 2
Re: ĐẤT VIỆT TOUR :CHUYÊN DU LỊCH NƯỚC NGOÀI + LỊCH TOUR - LH THY 0937939190
« Trả lời #48 vào: Tháng Năm 30, 2016, 01:46:45 PM »


** ĐẤT VIỆT TOUR ®  CÒN NHẬN
✈ 󾇀 THÁI LAN 5N
    11.21.31/05 = 5.990.000 FULL
    5.11.12.17.22.28/06 = 6.490.000
    06.16.20.23.27/07 = 6.490.000
    10,17/08=6.490.000
    31/08= 7.190.000
✈ TOUR SINGAPORE-MALAYSIA 6N
    31/05 +02. 07.14.15.21.22.26.29/06 = 9.990.000
    5.12.19.20,26.27/07 = 9.990.000
✈ TOUR HONGKONG 4N
    27/05=13.090.000
    02.09/06=13.090.000
    23/06 = 12.900.000
✈ TOUR HONGKONG THAM QUYEN QUANG CHAU 5N
     2,4,9,16,25,30/06 = 14.090.000
ĐẤT VIỆT TOUR
PHÒNG DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HOÀNG MAI THY 0937.939.190
maithy @datviet tour.com .vn
Sky: hoangthy_iss
 

Đã thoát ra ĐẤT VIỆT TOUR

 • Xa mẹ lần đầu
 • Bài viết: 2
Re: ĐẤT VIỆT TOUR :CHUYÊN DU LỊCH NƯỚC NGOÀI + LỊCH TOUR - LH THY 0937939190
« Trả lời #47 vào: Tháng Năm 18, 2016, 09:33:04 AM »
󾬐 ĐẤT VIỆT TOUR ®  CÒN NHẬN 󾬐
󾬐 LH : THY 0937.939190 – 0966.980.936 󾬐
✈ 󾇀 THÁI LAN 5N
  21.31/05=5.990.000               FULL
  5.11.12.17.28.22/06 = 6.490.000
  6.16.20.23.27/7=6.490.000
  10.17/08 = 6.490.000
  31/08 = 7.190.000 LỄ 02/9
✈ 󾒸TOUR SINGAPORE-MALAYSIA 6N 󾁇
  02/06= 10.500.000                   CÒN 03 VÉ
  07.14.15.21.22.29/6 = 9.990.000
   5.12.19.20.26.27/07 = 9.990.000
   09.16.23/08 + 06.20/09 = 9.990.000
✈ 󾒸TOUR HONGKONG 4N󾁇
    02.09/06=13.090.000
    23.30/06 = 12.900.000
✈ 󾒸TOUR HONGKONG THAM QUYEN QUANG CHAU 5N 󾁇
     21,28/05=14.090.000
     2,4,9,16,25,30/06 = 14.090.000
✈TOUR HÀN QUỐC 5N4D
    2,9,16,30/6  + 6.13.20.27/07 = 12.900.000
✈TOUR DUBAI 5N4D
   21/06=22.700.000
ĐẤT VIỆT TOUR
PHÒNG DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HOÀNG MAI THY 0937.939.190
maithy @datviet tour.com .vn
Sky: hoangthy_iss
 

Đã thoát ra ĐẤT VIỆT TOUR

 • Xa mẹ lần đầu
 • Bài viết: 2
Re: ĐẤT VIỆT TOUR :CHUYÊN DU LỊCH NƯỚC NGOÀI + LỊCH TOUR - LH THY 0937939190
« Trả lời #46 vào: Tháng Năm 12, 2016, 09:38:14 AM »
KHÁCH ĐĂNG KÝ VUI LÒNG GỌITRỰC TIẾP ,
 SỐ LƯỢNG TỪ 4-10 KHÁCH GHÉP GIÁ TOUR CỰC ƯU ĐÃI

** LH KHÁCH LẺ : Ms. THY 0937939190 - 0966980936

                       [
 

** ĐẤT VIỆT TOUR ®  CÒN NHẬN
✈ 󾇀 THÁI LAN 5N
    11.21.31/05 = 5.990.000
    5.12.22/06+ Tháng 7 = 6.490.000
✈ TOUR SINGAPORE-MALAYSIA 6N
    31/05 +02. 07.14.21.26/06 = 9.990.000
    5.12.19.26/07 = 9.990.000
✈ TOUR HONGKONG 4N
    27/05=13.090.000
    02.09/06=13.090.000
    23/06 = 12.900.000
✈ TOUR HONGKONG THAM QUYEN QUANG CHAU 5N
      21,28/05=14.090.000
     2,4,9,16,25,30/06 = 14.090.000

 DUYỆT CÔNG VĂN VISA NCVN 10$/ KHÁCH LẺ
ĐẤT VIỆT TOUR
PHÒNG DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HOÀNG MAI THY 0937.939.190
maithy @datviet tour.com .vn
Sky: hoangthy_iss
 

Đã thoát ra ĐẤT VIỆT TOUR

 • Xa mẹ lần đầu
 • Bài viết: 2
Re: ĐẤT VIỆT TOUR :CHUYÊN DU LỊCH NƯỚC NGOÀI + LỊCH TOUR - LH THY 0937939190
« Trả lời #45 vào: Tháng Năm 06, 2016, 05:16:56 PM »
lên upppppppp uppppppppp upppppppp uppppppppp upppppppppp uppppppppppppp
ĐẤT VIỆT TOUR
PHÒNG DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HOÀNG MAI THY 0937.939.190
maithy @datviet tour.com .vn
Sky: hoangthy_iss
 

Đã thoát ra ĐẤT VIỆT TOUR

 • Xa mẹ lần đầu
 • Bài viết: 2
Re: ĐẤT VIỆT TOUR :CHUYÊN DU LỊCH NƯỚC NGOÀI + LỊCH TOUR - LH THY 0937939190
« Trả lời #44 vào: Tháng Năm 03, 2016, 01:54:48 PM »
KHÁCH ĐĂNG KÝ VUI LÒNG GỌITRỰC TIẾP ,
 SỐ LƯỢNG TỪ 4-10 KHÁCH GHÉP GIÁ TOUR CỰC ƯU ĐÃI

** LH KHÁCH LẺ : Ms. THY 0937939190 - 0966980936

                       [
 

** ĐẤT VIỆT TOUR ®  CÒN NHẬN
✈ 󾇀 THÁI LAN 5N
    11.21.31/05 = 5.990.000
    5.12.22/06+ Tháng 7 = 6.490.000
✈ TOUR SINGAPORE-MALAYSIA 6N
    31/05 +02. 07.14.21.26/06 = 9.990.000
    5.12.19.26/07 = 9.990.000
✈ TOUR HONGKONG 4N
    27/05=13.090.000
    02.09/06=13.090.000
    23/06 = 12.900.000
✈ TOUR HONGKONG THAM QUYEN QUANG CHAU 5N
      21,28/05=14.090.000
     2,4,9,16,25,30/06 = 14.090.000

 DUYỆT CÔNG VĂN VISA NCVN 10$/ KHÁCH LẺ


Gộp bài: Tháng Năm 03, 2016, 04:30:11 PM
KHÁCH ĐĂNG KÝ VUI LÒNG GỌITRỰC TIẾP ,
 SỐ LƯỢNG TỪ 4-10 KHÁCH GHÉP GIÁ TOUR CỰC ƯU ĐÃI

** LH KHÁCH LẺ : Ms. THY 0937939190 - 0966980936

                       [
 

** ĐẤT VIỆT TOUR ®  CÒN NHẬN
✈ 󾇀 THÁI LAN 5N
    11.21.31/05 = 5.990.000
    5.12.22/06+ Tháng 7 = 6.490.000
✈ TOUR SINGAPORE-MALAYSIA 6N
    31/05 +02. 07.14.21.26/06 = 9.990.000
    5.12.19.26/07 = 9.990.000
✈ TOUR HONGKONG 4N
    27/05=13.090.000
    02.09/06=13.090.000
    23/06 = 12.900.000
✈ TOUR HONGKONG THAM QUYEN QUANG CHAU 5N
      21,28/05=14.090.000
     2,4,9,16,25,30/06 = 14.090.000

 DUYỆT CÔNG VĂN VISA NCVN 10$/ KHÁCH LẺ
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 03, 2016, 04:30:11 PM Gửi bởi ĐẤT VIỆT TOUR »
ĐẤT VIỆT TOUR
PHÒNG DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HOÀNG MAI THY 0937.939.190
maithy @datviet tour.com .vn
Sky: hoangthy_iss
 

Đã thoát ra ĐẤT VIỆT TOUR

 • Xa mẹ lần đầu
 • Bài viết: 2
Re: ĐẤT VIỆT TOUR :CHUYÊN DU LỊCH NƯỚC NGOÀI + LỊCH TOUR - LH THY 0937939190
« Trả lời #43 vào: Tháng Tư 29, 2016, 10:39:59 AM »
** ĐẤT VIỆT TOUR ®  CÒN NHẬN
✈ 󾇀 THÁI LAN 5N
    11.21.31/05 = 5.990.000
    5.12.22/06+ Tháng 7 = 6.490.000
✈ TOUR SINGAPORE-MALAYSIA 6N
    31/05 +02. 07.14.21.26/06 = 9.990.000
    5.12.19.26/07 = 9.990.000
✈ TOUR HONGKONG 4N
    27/05=13.090.000
    02.09/06=13.090.000
    23/06 = 12.900.000
✈ TOUR HONGKONG THAM QUYEN QUANG CHAU 5N
      21,28/05=14.090.000
     2,4,9,16,25,30/06 = 14.090.000

Gộp bài: Tháng Tư 29, 2016, 10:40:54 AM

** ĐẤT VIỆT TOUR ®  CÒN NHẬN
✈ 󾇀 THÁI LAN 5N
    11.21.31/05 = 5.990.000
    5.12.22/06+ Tháng 7 = 6.490.000
✈ TOUR SINGAPORE-MALAYSIA 6N
    31/05 +02. 07.14.21.26/06 = 9.990.000
    5.12.19.26/07 = 9.990.000
✈ TOUR HONGKONG 4N
    27/05=13.090.000
    02.09/06=13.090.000
    23/06 = 12.900.000
✈ TOUR HONGKONG THAM QUYEN QUANG CHAU 5N
      21,28/05=14.090.000
     2,4,9,16,25,30/06 = 14.090.000
ĐẤT VIỆT TOUR
PHÒNG DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HOÀNG MAI THY 0937.939.190
maithy @datviet tour.com .vn
Sky: hoangthy_iss
 

Đã thoát ra ĐẤT VIỆT TOUR

 • Xa mẹ lần đầu
 • Bài viết: 2
Re: ĐẤT VIỆT TOUR :CHUYÊN DU LỊCH NƯỚC NGOÀI + LỊCH TOUR - LH THY 0937939190
« Trả lời #42 vào: Tháng Tư 21, 2016, 07:48:23 PM »
* ĐẤT VIỆT TOUR ®  CÒN NHẬN
✈ 󾇀 THÁI LAN 5N
29/04 = 7.990.000
21.31/05 = 5.990.000
5.12.19/06 = 6.490.000
* CAM SIEM RIEP KHÁCH SẠN 3-4*
 30/4 =  3.690.000
* CAM SHIHANOULK –BOKOR- KOHRONG  KHÁCH SẠN 3-4*
 30/4 = 4.000.000
✈ TOUR SINGAPORE-MALAYSIA 6N
24.31/05 + 07.14.21.26/06 = 9.990.000
5.12.19.26/07 = 9.990.000
✈ TOUR HONGKONG 4N
    5.19.13/05= 12.490.000 (Cathay)
    27/05=13.090.000
    02.09/06=13.090.000
    23/06 = 12.900.000
✈ TOUR HONGKONG THAM QUYEN QUANG CHAU 5N
     09/05 = 13,490.000 (Cathay Air)
     14,21,28/05=14.090.000
     2,4,9,16,25,30/06 = 14.090.000

 DUYỆT CÔNG VĂN VISA NCVN 10$/ KHÁCH LẺ
ĐẤT VIỆT TOUR
PHÒNG DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HOÀNG MAI THY 0937.939.190
maithy @datviet tour.com .vn
Sky: hoangthy_iss
 

Đã thoát ra hoapham

 • Xa mẹ lần đầu
 • Bài viết: 4
Re:  ĐẤT VIỆT TOUR :CHUYÊN DU LỊCH NƯỚC NGOÀI + LỊCH TOUR - LH THY 0937939190
« Trả lời #41 vào: Tháng Tư 19, 2016, 11:49:56 PM »
Du lịch thôi tour giá rẻ quá
 

Đã thoát ra ĐẤT VIỆT TOUR

 • Xa mẹ lần đầu
 • Bài viết: 2
Re: ĐẤT VIỆT TOUR :CHUYÊN DU LỊCH NƯỚC NGOÀI + LỊCH TOUR - LH THY 0937939190
« Trả lời #40 vào: Tháng Tư 19, 2016, 06:36:52 PM »


** ĐẤT VIỆT TOUR ®  CÒN NHẬN
✈ 󾇀 THÁI LAN 5N
29/04 = 7.990.000
21.31/05 = 5.990.000
5.12.19/06 = 6.490.000
* CAM SIEM RIEP KHÁCH SẠN 3-4*
15/04 = 3990.000
 30/4 =  3.990.000
* CAM SHIHANOULK –BOKOR- KOHRONG  KHÁCH SẠN 3-4*
 30/4 =4.490.000
✈ TOUR SINGAPORE-MALAYSIA 6N
24.31/05 + 07.14.21.26/06 = 9.990.000
5.12.19.26/07 = 9.990.000
✈ TOUR HONGKONG 4N
    5.19.13/05= 12.490.000 (Cathay)
    27/05=13.090.000
    02.09/06=13.090.000
    23/06 = 12.900.000
✈ TOUR HONGKONG THAM QUYEN QUANG CHAU 5N
     09/05 = 13,490.000 (Cathay Air)
     14,21,28/05=14.090.000
     2,4,9,16,25,30/06 = 14.090.000
ĐẤT VIỆT TOUR
PHÒNG DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HOÀNG MAI THY 0937.939.190
maithy @datviet tour.com .vn
Sky: hoangthy_iss
 


 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
5047 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 26, 2010, 10:58:22 AM
Gửi bởi Ryan
0 Trả lời
2106 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 09, 2011, 09:33:51 PM
Gửi bởi dinhthihue
3 Trả lời
4268 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 24, 2012, 03:12:39 PM
Gửi bởi buonviban
71 Trả lời
11090 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 24, 2015, 10:42:38 AM
Gửi bởi dulichthiennhien88
100 Trả lời
9759 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 03, 2015, 11:04:06 AM
Gửi bởi sales e
0 Trả lời
2395 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 16, 2015, 10:32:00 AM
Gửi bởi thanhcuong
55 Trả lời
12698 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 08, 2016, 04:24:53 PM
Gửi bởi ĐẤT VIỆT TOUR
78 Trả lời
13701 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 08, 2016, 04:23:37 PM
Gửi bởi ĐẤT VIỆT TOUR
87 Trả lời
15403 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 08, 2016, 01:59:04 PM
Gửi bởi ĐẤT VIỆT TOUR
0 Trả lời
866 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 10, 2020, 01:59:16 PM
Gửi bởi fiditourbinh88

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal